קומי צאי מתוך ההפֵכָה

קומי  צאי מתוך ההפֵכָה הרב ירחמיאל ברילקה …”כימות ענותך  ינחמך צור וישיב שבות שבטי ישורון וירים את שפָלָיך. עוד תעדי בעדי שני ותוף תיקחי תלכי במחול וצהלי במחוליך. ירום לבבי בעת יאיר לך צור ויגיה לחָשכֵך ויאירו אפֵלָיך.” קינה לתשעה באב מהמר”ם מרוטנברג בתלמוד ובמדרש נמסרו סיבות רבות שגרמו לחורבן ושאלות ותשובות על מה חרבה…

Tu voto: