ניגודי אינטרסים של נבחרי ציבור לפי השקפת חז"ל

ב”ה, ירושלים כ”ו כסלו תשס”ג   ראשי פרקים בנושא ניגודי אינטרסים של נבחרי ציבור לפי השקפת חז”ל  הרב ירחמיאל ברילקה   א.    לא מצאתי הלכות ו-או שאלות ותשובות ספציפיות שיכולות לענות לשאלה האם נבחרי ציבור יכולים או לא, להשתתף בהצבעות שיש בהן לכאורה ניגודי אינטרסים, אבל אפשר ללמוד מכללים קיימים בנושאים הקשורים לעדים ולדיינים. ב.      הכלל…

Tu voto: