מאמר שמופיע ב"נקודה" – חודש אוקטובר 2009

תמורות ביחס למדינת ישראל בקרב יהודי ארגנטינה הרב ירחמיאל ברילקה מה חדש ביהדות ארגנטינה שפעם הייתה אחת הקהילות הציונות ביותר בעולם, עם רשת חינוכית ציונית למופת, ועם מספר חלוצים לא מבוטל? הקהילה נמצאת בעידן של תמורות ושל מתחים פנימיים ובהקשר זה תפקידה של מדינת ישראל והיחס אליה לגמרי שוליים. הקהילה היהודית השתנתה,הגורמים החילוניים ציוניים שאפיינו…

Tu voto: